Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – FORMULARZ WNIOSKU

GDPR request form

Uwaga: Skorzystanie z niniejszego formularza umożliwia szybsze i skuteczniejsze rozpatrzenie wniosku. Wypełnienie formularza (w całości lub w części) nie jest jednak warunkiem rozpatrzenia wniosku.

CHARAKTER, W JAKIM DZIAŁA OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ DOCHODZĄCA SWOICH PRAW WOBEC SPÓŁKI

Proszę wybrać opcję!

Szczegółowe dane, np.:

  • Numer rachunku bankowego, numer klienta, okres/przedmiot stosunku biznesowego

SZCZEGÓŁOWE DANE OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

Proszę wypełnić niniejsze pole tekstowe!
Proszę wypełnić niniejsze pole tekstowe!
Proszę wypełnić niniejsze pole tekstowe!
Proszę wypełnić niniejsze pole tekstowe!
Please only use numbers, no special characters.
Proszę wypełnić niniejsze pole tekstowe!

NA KTÓRE PRAWO POWOŁUJE SIĘ OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?

Proszę wybrać opcję!

 

W JAKI SPOSÓB NALEŻY PRZESŁAĆ DANE W PRZYPADKU WNIOSKU O UDZIELENIE INFORMACJI O DANYCH LUB PRZEKAZANIA DANYCH?

Sposób przesłania danych: E-mail z łączem do bezpiecznej platformy wymiany danych

INFORMACJE O PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  • Informacje o art. 15 – Proszę wskazać, o jakim procesie przetwarzania danych lub jakich danych osobowych pragną Państwo być poinformowani.
  • Informacje o art. 16 – Proszę wskazać dane osobowe, które wymagają sprostowania z powodu niekompletności lub nieprawidłowości. Należy poinformować o prawidłowych lub uzupełnionych danych.
  • Informacje o art. 17 – Proszę wskazać dane osobowe przeznaczone do usunięcia. Należy określić podstawę żądania prawa do usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO).
  • Informacje o art. 18 – Proszę wskazać przetwarzanie danych osobowych, które ma zostać ograniczone. Należy określić podstawę żądania prawa do ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO).
  • Informacje o art. 20 – Proszę wskazać dane osobowe, które mają zostać przekazane oraz informacje o odbiorcy.
  • Informacje o art. 21 ust. 1 – Proszę określić, czy wnosi się sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Należy określić podstawę żądania prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
  • Informacje o art. 21 ust. 2 – Proszę określić, czy wnosi się sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Należy określić podstawę żądania prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).
  • Informacje o art. 22 – Oświadczenie o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu. Należy wskazać, na które prawa na mocy art. 22 RODO powołuje się wnioskodawca.
  • Pozostałe kwestie – np. wycofanie zgody na mocy art. 7 ust. 3 RODO. Dodatkowe informacje o pozostałych kwestiach.

Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku skorzystania z prawa do dostępu do danych osobowych lub prawa do przenoszenia danych, do Państwa lub wskazanej przez Państwa osoby mogą zostać przesłane obszerne archiwa danych. Pobrane dane mogą zawierać wiele informacji, które dotyczą Państwa osobiście, ale potencjalnie mogą również dotyczyć innych osób lub naruszać ich prawa i swobody.  Prawo zabrania nam udostępniania danych osobowych innych osób bez uzasadnienia prawnego.  Z powyższych względów, jeżeli w naszej opinii ujawnienie danych może naruszać prawa i swobody innych osób, przysługuje nam prawo do częściowego niespełnienia żądania i dostarczenia kopii zredagowanych danych, tj. danych, które nie zawierają informacji dotyczących innych osób niż wnioskodawca.

Od momentu przekazania archiwów danych Państwu lub wskazanemu przez Państwa odbiorcy nie możemy już zagwarantować bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Zaleca się zapewnienie dalszego bezpieczeństwa danych osobowych oraz zachowanie czujności w zakresie i celu, w jakim odbiorca wykorzystuje przesyłane dane.